Cây Giống

Rao vặt
 • Cung cấp Giống cây xoài  úc

  Cung cấp Giống cây xoài úc

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 4 Chưa có giá

  Giống cây xoài   úc  được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 30.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, ...

 • Cung cấp giống cây xoài đài loan miền bắc

  Cung cấp giống cây xoài đài loan miền bắc

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 4 Chưa có giá

  Giống cây xoài đài loan miền bắc được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 22.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chấ...

 • Cung cấp Giống cây xoài thái

  Cung cấp Giống cây xoài thái

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 5 Chưa có giá

  Giống cây xoài thái được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 30000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, s...

 • Cung cấp giống cấy xoài tím

  Cung cấp giống cấy xoài tím

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 4 Chưa có giá

  Giống cây xoài tím Miền Nam  được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 30.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, ch...

 • Cung cấp Giống cây táo t5 giống mới

  Cung cấp Giống cây táo t5 giống mới

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 5 Chưa có giá

  Giống cây táo t5 giống mới được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 15.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, ...

 • Cung cấp Giống cây táo thái miền nam

  Cung cấp Giống cây táo thái miền nam

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 3 Chưa có giá

  Giống cây táo thái miền nam được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 20.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượ...

 • Cung cấp giống cây táo thái miền bắc

  Cung cấp giống cây táo thái miền bắc

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 3 Chưa có giá

  Giống cây táo thái miền bắc được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 10.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượ...

 • Cung cấp giống táo đào vàng

  Cung cấp giống táo đào vàng

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 4 Chưa có giá

  Giống cây táo đào vàng được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 10.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất l...

 • Cung cấp giôngs cây táo đài loan

  Cung cấp giôngs cây táo đài loan

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 3 Chưa có giá

  Giống cây táo đài loan được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 10.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng ca...

 • Cung cấp giống cây táo chua

  Cung cấp giống cây táo chua

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 4 Chưa có giá

  Giống cây táo chua được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 10.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạch s&a...

 • cung cấp giống cây táo đại

  cung cấp giống cây táo đại

  Danh mục: Cây Giống 21/05/2018 Lượt xem: 5 Chưa có giá

  Giống cây táo đại được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 10.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạch s&ac...

 • Cung cấp Giống cây ổi tím

  Cung cấp Giống cây ổi tím

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 5 Chưa có giá

  Giống cây ổi tím  được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 20.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạch...

 • Cung cấp Giống cây ổi Đài Loan

  Cung cấp Giống cây ổi Đài Loan

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 6 Chưa có giá

  Giống cây ổi Đài Loan được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 20.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạch ...

 • Cung cấp Giống cây ổi bốn mùa

  Cung cấp Giống cây ổi bốn mùa

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 6 Chưa có giá

  Giống cây ổi bốn mùa  được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 20.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, ...

 • Cung cấp giống cây ổi nữ hoàng

  Cung cấp giống cây ổi nữ hoàng

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 6 Chưa có giá

  Giống cây nữ hoàng  được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 20.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạ...

 • Cung cấp giống cây ổi không hạt

  Cung cấp giống cây ổi không hạt

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 6 Chưa có giá

  Giống cây ổi không hạt được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 19.000/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạch s...

 • Cung cấp Giống cây nhãn chiết indo

  Cung cấp Giống cây nhãn chiết indo

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 6 Chưa có giá

  Giống cây nhãn chiết indo qả to được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 30.000đ/1 cây.Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng c...

 • Cung cấp Giống cây nhãn lồng muộn Hưng Yên

  Cung cấp Giống cây nhãn lồng muộn Hưng Yên

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 6 Chưa có giá

  Giống cây nhãn lồng muộn Hưng Yên được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 25.000đ/1 cây.Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất...

 • Cung cấp Giống cây nhãn lồng sớm Hưng Yên

  Cung cấp Giống cây nhãn lồng sớm Hưng Yên

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 6 Chưa có giá

  Giống cây nhãn lồng sớm Hưng Yên được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 25.000đ/1 cây.Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất ...

 • Cung cấp Giống cây mít thái siêu sớm cây choai

  Cung cấp Giống cây mít thái siêu sớm cây choai

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 6 Chưa có giá

  Giống cây mít thái siêu sớm cây choai được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 100.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầ...

 • Cung cấp Giống cây mít ruột đỏ

  Cung cấp Giống cây mít ruột đỏ

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 6 Chưa có giá

  Giống cây mít ruột đỏ được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 45.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạch ...

 • Cung cấp Giống cây mít thái siêu sớm

  Cung cấp Giống cây mít thái siêu sớm

  Danh mục: Cây Giống 19/05/2018 Lượt xem: 7 Chưa có giá

  Giống cây mít thái siêu sớm được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 45.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, ch...

 • Cung cấp Giống cây dừa xiêm lùn xanh

  Cung cấp Giống cây dừa xiêm lùn xanh

  Danh mục: Cây Giống 18/05/2018 Lượt xem: 7 Chưa có giá

  Giống cây dừa xiêm lùn xanh được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 35.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượn...

 • Cung cấp Giống cây đu đủ Đài Loan

  Cung cấp Giống cây đu đủ Đài Loan

  Danh mục: Cây Giống 18/05/2018 Lượt xem: 4 Chưa có giá

  Giống cây đu đủ Đài Loan được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 4.000/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạch...

 • Cung cấp Giống cây chuối đỏ dacca

  Cung cấp Giống cây chuối đỏ dacca

  Danh mục: Cây Giống 18/05/2018 Lượt xem: 4 Chưa có giá

  Giống cây chuối đỏ dacca được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 30.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạch s&ac...

 • Cung cấp Giống cây chuối tiêu hồng

  Cung cấp Giống cây chuối tiêu hồng

  Danh mục: Cây Giống 18/05/2018 Lượt xem: 4 Chưa có giá

  Giống cây chuối tiêu hồng được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 7.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạc...

 • Cung cấp Giống cây chuối tây thái

  Cung cấp Giống cây chuối tây thái

  Danh mục: Cây Giống 18/05/2018 Lượt xem: 4 Chưa có giá

  Giống cây chuối tây thái  được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 10.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất l...

 • Cung cấp Giống cây chuối Tây

  Cung cấp Giống cây chuối Tây

  Danh mục: Cây Giống 18/05/2018 Lượt xem: 5 Chưa có giá

  Giống cây chuối Tây được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 8.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạch s&ac...

 • Cung cấp Cây giống chanh ngón tay nhập khẩu Thái Lan

  Cung cấp Cây giống chanh ngón tay nhập khẩu Thái Lan

  Danh mục: Cây Giống 18/05/2018 Lượt xem: 5 Chưa có giá

  Cây giống chanh ngón tay nhập khẩu  Thái Lan được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao nhập khẩu trực tiếp cây giống đầu dòng F1 và cung cấp với giá 250.000đ/1 c&acir...

 • Cung cấp Giống cây chanh không hạt

  Cung cấp Giống cây chanh không hạt

  Danh mục: Cây Giống 18/05/2018 Lượt xem: 4 Chưa có giá

  Giống cây chanh không hạt được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp trên toàn quốc với giá 20.000đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống đầu dòng, chất lượng cao, sạ...