• Cây giống kinh te

Rao vặt mới nhất

 • cung cấp cây giống Chôm Chôm

  cung cấp cây giống Chôm Chôm

  Cây Giống 22/06/2018 Chưa có giá

  Trung tâm Giống cây trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao nhân giống và cung cấp cây giống Chôm Chôm giá chỉ 53.000 đồng / cây. Cam kết cây chuẩn giống, chất lượng và uy tín. ...

 • cung cấp giống cây giống me thái

  cung cấp giống cây giống me thái

  Cây Giống 22/06/2018 Chưa có giá

  Trung tâm Giống cây trồng Tiên Tiến Chất lượng Cao nhân giống và cung cấp giống cây giống me thái giá chỉ 28.000 đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống, chất lượng và uy tín. Li&e...

 • cung cấp cây giống Chùm ngây

  cung cấp cây giống Chùm ngây

  Cây Giống 22/06/2018 Chưa có giá

  Trung tâm Giống cây trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao nhân giống và cung cấp cây giống Chùm ngây giá chỉ 8.000 đồng / cây. Cam kết cây chuẩn giống, chất lượng và uy tín. ...

 • cung cấp giống cây giống mãng cầu xiêm

  cung cấp giống cây giống mãng cầu xiêm

  Cây Giống 22/06/2018 Chưa có giá

  Trung tâm Giống cây trồng Tiên Tiến Chất lượng Cao nhân giống và cung cấp giống cây giống mãng cầu xiêm giá chỉ 30.000 đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống, chất lượng và uy t&ia...

 • cung cấp cây giống xạ đen

  cung cấp cây giống xạ đen

  Cây Giống 22/06/2018 Chưa có giá

  Trung tâm Giống cây trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao nhân giống và cung cấp cây giống xạ đen giá chỉ 8.000 đồng / cây. Cam kết cây chuẩn giống, chất lượng và uy tín. Liên hệ tư...

 • cung cấp giống cây đinh lăng

  cung cấp giống cây đinh lăng

  Cây Giống 22/06/2018 Chưa có giá

  Trung tâm Giống cây trồng Tiên Tiến Chất lượng Cao nhân giống và cung cấp giống cây đinh lăng giống giá chỉ 8.000 đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống, chất lượng và uy tín. Liên...

 • cung cấp cây giống cây Móc mật

  cung cấp cây giống cây Móc mật

  Cây Giống 22/06/2018 Chưa có giá

  Trung tâm Giống cây trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao nhân giống và cung cấp cây giống cây Móc mật giá chỉ 7.000 đồng / cây. Cam kết cây chuẩn giống, chất lượng và uy tín...

 • cung cấp cây giống Vối nếp

  cung cấp cây giống Vối nếp

  Cây Giống 22/06/2018 Chưa có giá

  Trung tâm Giống cây trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao nhân giống và cung cấp cây giống Vối nếp giá chỉ 10.000 đồng / cây. Cam kết cây chuẩn giống, chất lượng và uy tín. Liên hệ ...

 • cung cấp giống cây dổi xanh

  cung cấp giống cây dổi xanh

  Cây Giống 22/06/2018 Chưa có giá

  Trung tâm Giống cây trồng Tiên Tiến Chất lượng Cao nhân giống và cung cấp giống cây dổi xanh giá chỉ 15.000 đ/1 cây. Cam kết cây chuẩn giống, chất lượng và uy tín. Liên hệ tư...

 • cung cấp cây giống hoa thiên lý

  cung cấp cây giống hoa thiên lý

  Cây Giống 22/06/2018 Chưa có giá

  Trung tâm Giống cây trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao nhân giống và cung cấp cây giống hoa thiên lý chỉ 23.000 đồng / cây. Cam kết cây chuẩn giống, chất lượng và uy tín. Li&ecir...